top of page

Kijan pou priyé pou accepte Jesus


#lapriere#Accepter#Jesus#Sarepta#RuchamaViljean Nan Video sa wap jwenn kijan pou w priye nan 5 Steps pou accepte Jesus kom sovè personel ou. Kom youn bonus nap joinn aussi 5 steps pou ou fe apre w finn konverti! Utilise video sa, partajé l ak fanmi et zanmi w pou yo priye nan façon sa. kite feedback, commentaire ak suggestion pou nou. Pa bliyé, Jesus Rinmiw! NB: Si ou accepté Jesus kom sové personel ou, kite youn note pou nou anba video sa ou bien fe moun ki voye video sa ba ou konnin. Nou ap fe tout posib pou edew et few join youn l’eglise lokal ak materiel pou ou grandi nan lavi spirituel ou ak marche ou ak Bondieu. Merci. Jesus Rinmiw! Music by Creator.King. Thank you! Référence Biblique: Éphésiens 2: 8-9; Jean 14:6; Romains 3:23; Romains 5:12; 1 Jean 1:10; Luc 13: 5; Jan 3:16; Romains 5: 8; Romains 10: 9-13; Jean 1:12; 2 Corinthiens 5:17; Psaumes 119: 105; Mathieu 21:22; Philippiens 4: 6; Romains 10:17; Matthieu 28:19; 2 Timothée 3:16; Hébreux 10:25

4 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page