Search

Kijan pou konbat stress ak depresyon | How to manage stress & depression


#NurseRuche#StayHome and relax #withMe#santé#Stress#depression Aboné ak chain la pou plis video, pezé kloch la, patagé ak fanmi w é zanmi w. http://www.youtube.com/channel/UCutib...

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Back packs to the School children we support in Haiti.