top of page

Comment apprendre les livres de la Bible par ceour | Sarepta WCEC


Comment apprendre les livres de la Bible par coeur. Cajan pou konnin tout liv nan bib la pa kè bien vit!!! NB: Si ou vle accepté Jesus kom sové personel ou, kite youn demande pou nou anba video sa ou bien fe moun ki voye video sa ba ou konnin. Nou ap fe tout posib pou edew et few join youn l’eglise lokal ak materiel pou ou grandi nan lavi spirituel ou ak marche ou ak Bondieu. Merci. Jesus Rinmiw!

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page