top of page

Jesus Christ peut vous sauver

En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ephe 1:7

Gremesi Kris ki mouri pou nou an, nou delivre, nou resevwa padon pou peche nou yo; Bondye fè nou wè jan li renmen nou anpil.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


Post: Blog2_Post
bottom of page