top of page

Assurance du Salut


#Salut #Sarepta #SareptaWCEC #RuchamaViljean Assurance du Salut! Réferences Biblique: Jean 1:12; Jean 3:36; Jean 5 :24; Jean 6:37-40; Jean 10:9; Jean 10:27-30; Jean 15:16; Actes 13:39, Actes 16:31; Romains 8:1; Romains 10:9-18; Philippiens 1:6; Éphesiens 1:4-12, 2:8-10; 1 Thessaloniciens 5 :23-24; Jude 24-25 NB: Si ou vle accepté Jesus kom sové personel ou, kite youn demande pou nou anba video sa ou bien fe moun ki voye video sa ba ou konnin. Nou ap fe tout posib pou edew et few join youn l’eglise lokal ak materiel pou ou grandi nan lavi spirituel ou ak marche ou ak Bondieu. Merci. Jesus Rinmiw! SHOW LESS
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page