Search

Verité sou tretman kowona Viris Kovid-19


Aboné ak chain la pou plis video, pezé kloch la, patagé ak fanmi w é zanmi w. http://www.youtube.com/channel/UCutib...

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Back packs to the School children we support in Haiti.