top of page

Kijan pou evité propajé maladi respiratwa


#NurseRuche#Conseil#santé#StayHome#stop#Coronavirus#withMe Aboné ak chain la pou plis video, pezé kloch la, patagé ak fanmi w é zanmi w. http://www.youtube.com/channel/UCutib...

3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page