top of page

25 versets a memoriser pour evangeliser avec succès


25 versets a memoriser pour evangelizer avec success. Christ peut les sauver Luc 19:10 Jean 6:37 Actes 4:12 Eps.1-7 1 Pierre 3:18 1 Jean 4:10 Esaïe 53:5-6 Ezch33:11 L’acceptation de Jesus Christ Matt. 11:28-30 Jean 1:12-13 Actes 2:38 Actes 10:43 Acte 16:31 Eph. 2:8-10 La condition du salut Luc 13:3 Jean 3:3 Jean 14:6 Jean 16:8-9 Rom. 10:9-10 2 conrinthien 7:10 Assurance du salut Jean 10:28-29 Actes 13:39 Tite 3:5-6 1 Jean 5:10-13 Esaie 1:18 NB:Si ou vle accepté Jesus kom sové personel ou, kite youn demande pou nou anba video sa ou bien fe moun ki voye video sa ba ou konnin. Nou ap fe tout posib pou edew et few join youn l’eglise lokal ak materiel pou ou grandi nan lavi spirituel ou ak marche ou ak Bondieu. Merci. Jesus Rinmiw!

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page