top of page

2 Steps: Kisa pou fè pou w Sové!


Kouté Video sa si w bezwen konnen #kijan pou w #sové. 2 Steps pow fé! Aboné & Patajé ak lot mounn! https://www.youtube.com/channel/UCz_a... Music: https://www.youtube.com/channel/UCOfD... Vwa nan video a #RuchamaViljean#Sarepta Jesus rinmin w! Thank you for watching! Référence Biblique: Romains 2: 5-6; Romains 3:10-12; Romains 3:23; Romains 5:8, 10; Romains 6:23; Romains 10:9-13, Romains 12:1-2

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page